Doctoral Students

Kylie Chan

Shing Fong Chan

 

Ms. JIA Jing (賈)

 

Phone: (852) 6046-7356

E-mail:jiajing@link.cuhk.edu.hk 

Mr. Josef Kawuki 

Email: joseks256@gmail.com

 

 

Agassi Wong